Titlu proiect: CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII DRAGOMIRNA MICĂ ȘI A FAȚADELOR EXTERIOARE ALE BISERICII „POGORÂREA SFÂNTULUI DUH”- MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA, JUDEȚUL SUCEAVA- OBIECT 1 – BISERICA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH, cod SMIS 116151
Denumirea beneficiarului: MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA
Scopul proiectului: este în concordanță cu obiectivul strategic al Priorității de investiție și constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Nord Est, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale la MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA.

Obiectivele specifice:
restaurarea și consolidarea monumentului Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, principala intervenție fiind restaurarea paramentului de piatră din care este construită biserica, dar și restaurare a elementelor din lemn;
crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, susținând astfel egalitatea de șanse;
creșterea numărului de turiști care vizitează Mănăstirea Dragomirna de la 18.040 / an (la începutul perioadei de implementare) la 24.200 /an (după 5 ani de la finalizarea investiției);
Creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiune;
susținerea unor acțiuni de promovare și informare a vizitatorilor cu privire la monumentul istoric, conform planului de marketing, pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști.

Rezultatele:
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate / protejate/conservate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului(de rezultat)= 1

Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 18.040
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului(de rezultat)= 24.200 (după 5 ani de la finalizarea investiției)

Clădire monument istoric reabilitată
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)= 1

Amenajare peisagistică, în scopul asigurării funcționalității obiectivului și a creșterii atractivității acestuia
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)= 1

Evenimente organizate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului(de rezultat)= 2

Materiale de publicitate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)= 4

Materiale de promovare
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului(de rezultat)= 4.000 pliante 3.000 broșuri

Facilități pentru persoane cu dizabilități
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului(de rezultat)= 3

Sistem digitizare
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)= 1

VEDETI AICI (DOAR INTERNET EXPLORER SAU FIREFOX)

Servicii prestate: Proiectare, Elaborare studii de teren, Asistență tehnică proiectant, Dirigenție de șantier, Consultanță, Audit financiar, Publicitate, Servicii pentru evenimente, Tipărire, Digitizare
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat)= 10

Numărul de obiective de patrimoniu restaurate / protejate/ conservate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului= 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)= 1

Dată de începere: 18.06.2017

Perioadă de implementare: 18.06.2017 – 17.09.2019

Valoarea totală: 14.436.210,04 lei, din care contribuția UE reprezintă 12.025.362,96 lei, iar contribuția națională este de 2.122.122,88.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, sau pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro .

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Titlu proiect: CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII DRAGOMIRNA MICĂ ȘI A FAȚADELOR EXTERIOARE ALE BISERICII „POGORÂREA SFÂNTULUI DUH” – MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA, JUDEȚUL SUCEAVA”- OBIECT 2 – BISERICA SFINȚII ENOH, ILIE ȘI IOAN TEOLOGUL – DRAGOMIRNA MICĂ, cod SMIS 116152

Denumirea beneficiarului: MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA

Scopul proiectului: constă în valorificarea patrimoniului tangibil din mediul rural prin restaurarea monumentului Biserica „Sfinții Enoh, Ilie și Ioan Teologul” – Dragomirna Mică, care este înscris și în Lista Monumentelor Istorice la categoria A – monumente de interes național, astfel contribuind la dezvoltarea turismului din zonă și implicit la economia comunității locale.

Obiectivele specifice:
O1. Restaurarea și consolidarea Bisericii „Sfinții Enoh, Ilie și Ioan Teologul” – Dragomirna Mică;
O2. Realizarea intervențiilor asupra monumentului prin consolidarea structurii de rezistență, reparații învelitoare și streașină, restaurare-conservare parament piatră/cărămidă fațadă, pictură și tencuieli interioare, iconostas lemn pictat, restaurare componente piatră/cărămidă in interior, ușă acces, ferestre cât și amenajarea terenului prin refacere trotuare, realizare rigolă perimetrală clădire, refacere alee de acces, dren perimetral latura de nord incintă, sistematizare verticală, amenajare peisagistică perimetrală, instalații electrice sonorizare și instalații paratrăsnet, alarme de incendiu și fum.
O3. Punerea în valoare a monumentului prin activități de informare, promovare și digitizare, conform planului de marketing, pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști;
O4. Creșterea numărului de vizitatori la Biserica „Sfinții Enoh, Ilie și Ioan Teologul” – Dragomirna Mică cu peste 5% pe an prin promovarea proiectului și prin angrenarea factorilor decizionali de la nivel local.

Rezultatele:
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 1
Clădire monument istoric reabilitata (consolidare, restaurare piatra, lemn, arhitectura, structura, iconostas, pictura, electrice semnalizare incendiu si paratrăsnet, instalații, dotări)
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 1
Amenajare pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 1
Evenimente organizate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 2 (1 conferență la finalul proiectului si 1 seminar pentru promovare)
Materiale de publicitate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 4 (2 comunicate de presa, 1 panou temporar si 1 placa de identitate permanenta)
Materiale de promovare
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): – 2000 broșuri; – 1000 cărți poștale; – 1 anunț de intenție implementare proiect publicat
Facilități pentru persoane cu dizabilități
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 1
Sistem digitizare
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 1 document digital master al obiectivului realizat prin proiect

VEDETI AICI (DOAR INTERNET EXPLORER SAU FIREFOX)

Servicii prestate: Proiectare DALI, Elaborare studii de teren, Expertize, Proiectare si verificare PT de DTAC, Asistenta tehnica proiectant, Dirigenție de șantier, Consultanta, Audit financiar, Publicitate, Servicii pentru evenimente, Tipărire, Digitizare
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de rezultat): 12
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1
Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 9.050; Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 12.120

Data de începere: 18.06.2017

Perioada de implementare: 18.06.2017 – 30.09.2019

Valoarea totală: 2.945.413,95 lei, din care contribuția UE reprezintă 2.453.529,82 lei, iar contribuția națională este de 432.975,85.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, sau pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro .

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională