Fresca manastirii

Deşi relativ bine conservată pictura Dragomirnei nu se păstreată integral. Chiar şi în naos şi altar acolo unde a fost completă, scene întregi sau numai detalii, s-au şters datorită condiţiilor prin care monumentul a trecut de-a lungul veacurilor.

Aceasta face în parte imposibil reconstituirea tuturor înţelesurilor iconografice şi judecarea completă a stilului picturii. Deşi motivele şi elementele de sculptură în piatră, rânduite cu măiestrie mai peste tot în interiorul bisericii Dragomirna, adaugă acestui sfânt lăcaş valoare artistică deosebită, cu toate acestea ctitorul spre a-şi desăvârşi opera, a înveşmântat zidurile şi bolţile naosului şi altarului cu picturi în frescă.

Potrivit unor tradiţii şi urme care acum câţiva ani se mai vedeau au fost picturi şi în pronaos şi în pridvor. Zugravii Dragomirnei al căror nume este încrustat pe peretele altarului, Popa Crăciun Mătieş, Popa Ignat şi Gregorie erau formaţi fără îndoială în şcoala de pictură moldovenească tradiţională.

Cu pictura mănăstirii Dragomirna, asistăm ca şi în cazul arhitecturii la o nouă orientare în arta moldovenească, înnoire ce se manifestă, atât în alegerea cât şi în interpretare temelor ce constituie programul iconografic. Noua pictură nu îmbracă o formă cu totul ruptă de trecut.

Întreaga ordonare iconografică, centrată pe două compoziţii, prima este Pantocratorul, reprezentat în calota turlei, cu figura blândă, subţire, cu bărbiţa ascuţită, cea de-a doua este Înălţarea din conca absidei altarului, compoziţie de mare eleganţă, cu etajare de planuri pe registre în înălţime şi cu o compunere a registrului de bază pe mai multe planuri în adâncime care dau senzaţia de mişcare în spaţiu.

La aceasta contribuie fără îndoială şi fondul roşu al cerului, de o spendoare şi intensitate deosebită. Mobilierul din biserică este recent datând din anul 1975. Este lucrat în lemn de stejar cu ornamentaţia inspirată din sculptura turlei, de către o familie de meşteri, Croitoru.

Tot de dată recentă, 2003, este şi iconostasul care încadrează icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Data şi numele celui care a dăruit această icoană mănăstirii nu ni se păstrează.

Este îmbrăcată în argint, însă chipul luminos al Maicii Domnului, pare a te urmări cu privirea ei blândă şi caldă în orice colţ al bisericii.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Dragomirna este cunoascută că ajută la vindecarea bolnavilor şi scoasă în procesiune pe vreme de secetă, adună norii de ploaie, multe dintre minunile pe care le-a săvârşit această icoană nu s-au consemnat în scris.

Detalii din iconostas: