Redirectionati 3,5%

1. Pentru cei care nu au semnatura electronică

Daca veti avea bunavointa de a redirecționa spre Mănăstirea Dragomirna o parte din impozitul pe care l-ați plătit la stat în anul 2023, puteți completa formularul 230 pdf din atasament.
Descarca formular 230 hartie
Se va completa rubrica I cu datele din cartea de identitate.
La rubrica Sustinerea unei entitati non profit/unitati de cult puteți bifa opțiunea pentru 2 ani, daca doriți redirecționarea si pentru anul 2024.
Se semnează in coltul din stanga sus, in dreptul semnaturii electronice.
Formularul se va depune de catre Mănăstirea Dragomirna, doar in format electronic pe baza unui borderou.
Se depune pana pe 25 mai 2024.
Puteti scana formularul dupa ce l-ati completat si sa il trimiteti la adresa mesaje@manastireadragomirna.ro
sau

2. Pentru cei care aveti semnatura electronică si doriți să transmiteți prin mijloace electronice la distanță formularul pentru declaratia 230,

Descărcați formularul 230 electronic
Completați rubrica I conform datelor din buletin.
Puteți bifa pentru 2 ani redirecționarea impozitului.
La rubrica sustinerea unei entitati non profit/unitati de cult se bifeaza entitate nonprofit/unitate de cult si se completeaza cu datele de mai jos in ordine:
Cod de identificare fiscala: 4327430
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: MANASTIREA DRAGOMIRNA
Cont bancar: RO53CECESV0136RON0683666
Procent din impozit: 3,5
Dupa completare validați si semnați in partea stanga sus cu ajutorul certificatului digital calificat. Apoi se incarca pe portalul e-guvernare.ro
Se depune pana pe 25 mai 2024.