Redirectionati 3,5%

Pentru a redirecționa spre Mănăstirea Dragomirna o parte din impozitul pe care l-ați plătit la stat în anul 2020, puteți completa formularul 230 pdf din atasament.
Descarca formular 230 hartie
La pagina 1 se va completa rubrica I cu datele din cartea de identitate.
La rubrica II puteți bifa opțiunea pentru 2 ani, daca doriți redirecționarea si pentru anul 2021.
Se semnează la rubrica semnătură contribuabil.
Pe pagina 2 se mai trece odată cnp sub rubrica an 2020.
Se bifează pentru 2 ani, dacă s-a bifat si pe prima pagină.
Se semnează la rubrica semnătură contribuabil.
Formularul se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal de care apațineți, sau prin posta, cu confirmare de primire.
Se depune pana pe 25 mai 2021.

sau

Pentru cei care doriți să transmiteți prin mijloace electronice la distanță formularul pentru declaratia 230,
Descărcați formularul 230 electronic ,
completați rubrica I, validați si semnați cu ajutorul unui certificat digital calificat. Puteți bifa pentru 2 ani redirecționarea impozitului. Apoi se incarca pe portalul e-guvernare.ro .

Se depune pana pe 25 mai 2021.